Довідка Вчасно

Налаштування прав співробітників при запрошенні

Для комфортної роботи ви можете редагувати права доступу співробітникам одразу при запрошенні, для цього:

1. Натисніть на іконку «Запрошення» в шапці сайту та оберіть пункт «Запросити співробітника».

2. У вас відкривається вікно для заповнення, вкажіть пошту вашого співробітника та його посаду в компанії.
Активуйте “Налаштувати права доступу співробітника до документів та налаштувань компанії“.

3. При відкритті детального налаштування прав ви побачите стандартний перелік налаштувань, які можна одразу налаштувати при запрошенні.

За замовчуванням активується стандартний перелік прав, як і при реєстрації нового співробітника.

4. Налаштувати такі права можуть лише адміністратори компанії або користувачі, котрі можуть запрошувати і налаштовувати права доступу іншим співробітникам.