Довідка Вчасно

Правила рекламної акції «Святкуємо разом»

Правила рекламної акції «Святкуємо разом день народження Вчасно»

Цими офіційними правилами (надалі — Правила) рекламної акції «Святкуємо разом день народження Вчасно» (надалі – Акція) визначаються порядок та умови її проведення. Участь в Акції безкоштовна. Акція не є азартною грою і не може бути використана в будь-якій формі азартних ігор. Участь в Акції означає повне та беззастережне прийняття учасником всіх умов цих Правил.

1. Визначення термінів та території проведення

1.1. Організатор Акції (Організатор) – організатором та виконавцем Акції є Товариство з обмеженою відповідальністю «ВЧАСНО СЕРВІС» (ідентифікаційний код юридичної особи 41231992, адреса 02121, м. Київ, Харківське шосе, 201/203, літера 4Г, приміщення 604).

1.2. Офіційна сторінка Акції – вказані Правила будуть розміщені для публічного доступу за посиланням https://service.vchasno.ua/happy-day в мережі Інтернет. Організатор має право змінити умови, місце (територію) та строки (період) проведення Акції, попередивши про це шляхом публікації повідомлення про відповідні зміни Правил на Офіційній сторінці Акції

1.3. Період проведення Акції – період, протягом якого можна стати Учасником Акції, а саме: період з 00:00 год 20 березня 2023 року до 23:59 год 30 березня 2023 року за київським часом.

1.4. Онлайн-сервіс електронного документообігу Вчасно (Сервіс Вчасно, Сервіс) – програмна продукція у вигляді онлайн-сервісу, призначена для автоматизації процесів електронного документообігу між користувачами, що передбачає підписання, надсилання, отримання та зберігання електронних документів онлайн за посиланням – https://vchasno.ua.

1.5. Онлайн-сервіс Вчасно.КЕП (Система Вчасно.КЕП, Сервіс) – спеціальне програмне забезпечення інформаційно-телекомунікаційної системи за посиланням https://cap.vchasno.ua/, що містить у своєму складі засоби кваліфікований електронний підпис.

1.6. Онлайн-сервіс «Вчасно Каса» (Сервіс Вчасно Каса, Сервіс) – програмна продукція у вигляді онлайн-сервісу, що знаходиться за посиланням – https://kasa.vchasno.ua/, https://kasa.vchasno.com.ua/ та може функціонувати шляхом взаємодії з іншими сервісами або обліковими системами користувача, іншими програмними продуктами (застосунками) за допомогою яких користувач може отримати доступ до Сервісу Вчасно Каса та являє собою програмне рішення (програмний реєстратор розрахункових операцій), в якому фіскальні функції реалізовані через фіскальний сервер Державної податкової служби України і який призначений для забезпечення автоматизації процесів зберігання, пошуку, аналізу електронних розрахункових документів, електронних фіскальних звітів, електронних фіскальних звітних чеків та реєстрації розрахункових операцій згідно з Законом України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг».

1.7. Онлайн-сервіс Вчасно EDI (Сервіс EDI, Сервіс) – програмна продукція у вигляді онлайн-сервісу, призначена для автоматизації процесів EDI між Постачальником та Мережею, що передбачає підписання, надсилання, отримання та зберігання EDI-документів онлайн за посиланням – https://edi.vchasno.ua.

1.8. Територія проведення Акції – Акція проводиться Організатором на території України, підконтрольній українській владі.

1.9. Учасник Акції – особа, яка відповідає вимогам цих Правил, яка виконала всі умови, встановлені цими Правилами. Учасниками можуть бути лише фізичні особи-підприємці відповідно до законодавства України, які вже є користувачами одного із Сервісів, пройшовши процедуру реєстрації, але не мають активованого платного тарифу Сервісу.

2. Мета проведення Акції

2.1. Метою проведення Акції є стимулювання продажу, просування на ринку послуг Організатора, залучення нових користувачів та підвищення лояльності існуючих користувачів до послуг, які надаються користувачам Сервісу на підконтрольній українській владі території за рахунок проведення цієї рекламної Акції.

3. Предмет Акції

3.1. Предметом Акції є надання зареєстрованим користувачам одного із Сервісів отримання одного доступу до будь-якого Сервісу на вибір Учасника за відповідним тарифом відповідно до п. 3.2. цих Правил на безоплатній основі (надалі – Доступ). Безкоштовний Доступ до Сервісу є рекламою в розумінні чинного законодавства України та застосовується Оператором для підвищення лояльності та залучення нових Користувачів.

3.2. Доступ до Сервісів надається на умовах відповідних тарифів, кількість Доступів обмежена та визначена цими Правилами, а саме:

  • Доступ до Сервісу Вчасно надається за умовами тарифу «Старт», деталі якого розміщено за посиланням https://vchasno.ua/rates/ у кількості 20 (двадцять) штук;
  • Доступ до Сервісу Вчасно Каса за тарифом «Оптимальний» на період 12 місяців – https://kasa.vchasno.com.ua/#price у кількості 10 (десять) штук;   
  • Доступ до Сервісу EDI за тарифом «Універсальний» для відправки 100 (сто) EDI-документів- https://edi.vchasno.com.ua/#rec324822004 у кількості 10 (десять) штук;
  • Доступ до Системи Вчасно.КЕП за тарифом «Старт» для формування 1 (одного) ключа КЕП, терміном на 1 рік – https://cap.vchasno.com.ua/?_ga=2.72992528.2069106443.1677667523-581380939.1676827078#price у кількості 10 (десять) штук.

3.3. У разі обрання Доступу Системи Вчасно.КЕП Учасник зобов’язується здійснити ідентифікацію фізичної особи для отримання кваліфікованої електронної довірчої послуги одним із способів відповідно до ст. 22 Закону України «Про електронні довірчі послуги».

 

4. Учасники Акції

 4.1. Учасники Акції мають відповідати наступним вимогам:

4.1.1. будь-яка дієздатна фізична особа, якій на момент участі в Акції виповнилося 18 (вісімнадцять) років та/або фізична особа, яка досягла шістнадцяти років і яка бажає займатися підприємницькою діяльністю і має статус фізичної особи-підприємця відповідно до законодавства України, запис про державну реєстрацію якого внесено до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань;

4.1.2. бути зареєстрованим клієнтом одного із Сервісів;

4.1.3. не мати активованого платного тарифу Сервісу;

4.1.4. отримати електронний лист на особисту пошту, вказану при реєстрації у відповідному Сервісі з посиланням на реєстраційну форму для заповнення;

4.1.5. ознайомитися з Правилами проведення Акції;

4.1.6. до 30 березня 2023 року включно заповнити реєстраційну форму, вказавши відповідну контактну інформацію, а саме: прізвище, ім’я, по-батькові, контактний номер телефону, реєстраційний номер облікової картки платника податків України (надалі – РНОКПП) або вказати серію та номер паспорту, якщо через свої релігійні переконання відмовились від прийняття РНОКПП, за умови наявності відповідної відмітки у паспорті/ID-картці, котрим на момент участі в Акції виповнилося 18 років, та вказати відповідний Сервіс, Доступ до якого Учасник хоче отримати.

4.2. Учасники під час участі в Акції зобов’язуються:

4.2.1. дотримуватися вимог цих Правил та норм чинного законодавства України;

4.2.2. свідомо не завдавати незручностей та не чинити перешкод іншим Учасникам;

4.2.3. не чинити дій, які ставлять під сумнів правомочність та добросовісність участі такого Учасника в Акції;

4.2.4. вказувати повні, коректні та достовірні відомості, визначені у цих Правилах.

4.3. Порушення будь-якої з умови та/або вимоги цих Правил, навіть за умови виконання всіх інших Правил, така особа втрачає право на отримання Доступу відповідно до п. 3.1 Правил.

4.4. Беручи участь в Акції, Учасник Акції тим самим підтверджує своє ознайомлення з цими Правилами та повну та безумовну згоду з ними, також надає згоду Організатору Акції на збір та обробку своїх персональних даних для цілей, зазначених в цих Правилах. Учасник Акції, що не погоджується з умовами цих Правил, втрачає право на участь у Акції та можливість права на отримання Доступу.

4.5. Співробітники, представники Організатора не мають право брати участь в Акції.

 

5. Умови участі в Акції

5.1. Щоб взяти участь в Акції та мати можливість отримання Доступу до будь-якого Сервісу, на вибір Учасника на безоплатній основі, протягом Періоду проведення Акції Учасник має вчинити наступні дії:

  • зареєструватись, шляхом заповнення всіх розділів реєстраційної форми за посиланням, яке Учасник отримає у електронному листі;
  • за можливістю слідкувати за визначенням переможців Акції за допомогою перегляду онлайн-трансляції на YouTube-каналі «Вчасно».

5.2. До участі в Акції НЕ допускаються Учасники, що не відповідають умовам цих Правил, а також учасники, які під час реєстрації або заповнення реєстраційної форми для отримання Доступу вказали неповні або недостовірні відомості.

 

 6. Порядок визначення переможця Акції та умови отримання Доступу

6.1. Організатор Акції за допомогою онлайн-трансляції на YouTube-каналі «Вчасно», посилання на яке буде відправлено всім охочим Учасникам, які заповнили реєстраційну форму, 31 березня 2023 року о 15:00 за київським часом з використанням сервісу Random.org шляхом випадкового вибору серед Учасників, що виконали умови, визначені розділами 4-5 цих Правил, визначить 50 (п’ятдесят) переможців серед усіх Учасників Акції, які отримають право Доступу до Сервісів у кількості, визначеної п. 3.2 цих Правил по номеру, який буде автоматично присвоєний у таблиці EXCEL щодо кожного Учасника (надалі – Переможець).

6.2. Інформацію про Переможців буде опубліковано 31 березня 2023 року о 17:00 за київським часом за посиланням https://service.vchasno.ua/happy-day, з викладенням посилання на відео, що фіксує процес і результат випадкової вибірки.

6.3. Шляхом електронного листування або шляхом телефонної розмови з Переможцем Акції, який має право отримати Доступ, Організатор узгоджує з таким Переможцем всі подальші умови отримання відповідного Доступу.

6.4. У разі відмови від отримання Доступу, Організатор Акції вважатиме, що такий Переможець добровільно відмовився від отримання Доступу.

6.5. Переможець Акції повинен скористатися Доступом особисто протягом 1 (одного) календарного місяця з дня визначення його Переможцем та не має права передавати своє право на отримання Доступу будь-яким третім особам.

6.6. У випадку, якщо Переможець не відповідає в будь-який спосіб на звернення Організатора з приводу отримання Доступу з будь-яких причин, не залежних від Організатора та/або з будь-яких причин не може отримати Доступ особисто, то такий Переможець втрачає право на отримання Доступу та не має права передати/ поступитися своїм правом третій особі. У такому разі вважається, що він відмовився від Доступу. Будь-яка компенсація такому Переможцю не передбачається.


7. Переваги Акції та їх порядок отримання

7.1. Перевагами Акції є можливість отримання Доступу до Сервісу на безоплатній основі строком дії на 1 (один) рік.Право на участь у отриманні Доступу мають ті Учасники, котрі виконали умови Правил відповідно до розділу 5 цих Правил.

7.2. Акційні послуги протягом Періоду проведення Акції в Сервісі не можуть бути використані на території України, яка тимчасово окупована російською федерацією.

7.3. Неухильне дотримання всіх умов цих Правил є необхідною умовою отримання Учасником Доступу протягом періоду проведення Акції.

7.4. Невиконання будь-яких умов, передбачених цими Правилами, позбавляє відповідного Учасника можливості отримати Доступ.

7.5. Повернення та обмін отриманого Доступу на грошові кошти не відбувається.

 

8. Додаткові умови

8.1. Інформування щодо Правил та умов Акції здійснюється шляхом розміщення Правил на офіційних веб-сайтах Сервісів за посиланням https://service.vchasno.ua/happy-day 

8.2. У випадку виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення цих Правил, будь-яких спірних питань та/або питань, що не врегульовані цими Правилами, вирішення таких питань Організатор Акції залишає за собою. Таке рішення Організатора Акції є остаточним і оскарженню не підлягає.

8.3. Терміни, що використовуються у цих Правилах, застосовуються у значенні, наведеному в офертах Сервісів за посиланнями – https://help.vchasno.com.ua/oferta-vid-01-01-2023/,  https://help.edi.vchasno.com.ua/oferta-01-2023/, https://kasa.vchasno.com.ua/oferta_20-02-2023 та https://cap.vchasno.com.ua/oferta і відносяться виключно до Акції, що проводиться в рамках цих Правил.

8.4. Усі питання, прямо не врегульовані в цих Правилах, регулюються у відповідності до чинного законодавства України.